قلوة

از مرغوبترین معادن سنگ با درجه استحکام بالا و دانه بندی شده. در صورت عدم دستیابی به سنگ قلوه و با توافق دستگاه نظارت می توان از سنگ لاشه استفاده

2022-12-06
    الفرق بين li-ion و li-po
  1. ‎الـف قلـوة و قـلوة‎
  2. قلوه
  3. قلوه سنگ رودخانه ای
  4. آی آر 1
  5. قلوه
  6. سپس قلوه ها را