اهداف و

فيديو فيديوهات. تفاوت روش بیان قرآن با روش سخنسرایان تفسیر و تاویل و فرق آنها کیفیت نزول قرآن مفردات قرآن مقالات جدید علوم قرآنی آیات نازل شده بر پیامبران

2022-11-28
    ر حجم pdf
  1. جمهوری اسلامی ایران
  2. ۲
  3. آموزشی
  4. OKR
  5. شناسائی وتعیین هویت ایرانیان